Outlook
@longan.gov.vn
Show password
Đăng nhập

- Hướng dẫn thêm tài khoản thư điện tử trên thiết bị di động
- Hướng dẫn khắc phục lỗi đăng nhập!
- Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật:
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở TTTT
- Email: hotro@longan.gov.vn - Điện thoại: (0272) 3524999